Cashflow planning die ook rekening houdt met je orders

  • Automatisch inlezen van je orders of offertes
  • Directe doorberekening hiervan op je cashflow
  • Toepasbaar op je klanten en leveranciers
  • Automatische afstemming met je begroting

Online demo aanvragen

bestellingen-overzicht
excel-naar-bestellingen

Direct inlezen van actuele data

Je cashflow wordt voortdurend gewijzigd door allerlei invloeden. Voor je cashflowplanning is het daarom erg belangrijk om op basis van de meest actuele informatie te worden berekend. Vandaar dat het mogelijk is om direct in te lezen vanuit een online systeem zoals Exact of AFAS of je zelfgemaakte Excel.

Online demo aanvragen

Naadloze overgang van de korte naar de langere termijn

De korte termijn liquiditeitsplanning wordt vooral bepaald door openstaande posten en de bestellingen. In onze omgeving vindt er een naadloze aansluiting plaats op de begroting die voor de langere termijn bepalend is voor het liquiditeitsverloop. Een perfecte combinatie voor de korte en de lange termijn!

Online demo aanvragen

Houdt rekening met de kleinste details

De cashflowberekening op basis van orders houdt rekening met de kleinste details. Als een order bijvoorbeeld uit meerdere onderdelen bestaat en op verschillende momenten wordt afgeleverd, wordt daar rekening mee gehouden. Ook wordt hierbij het betalingsgedrag van de klant meegenomen in de uiteindelijke berekening. Een beter beeld van je cashflow op de korte termijn is nauwelijks denkbaar.

Online demo aanvragen

caschontroller-bestellingen-rapportage