Bij veel handelsbedrijven zit de dynamiek met name in de bestellingen. Zowel aan de in- als aan de verkoopkant worden bestellingen gedaan bij verschillende klanten/leveranciers met verschillende betalingsafspraken en steeds weer wijzigende leverdata.

bestellingen-overzicht

In de praktijk van onze cashflowplanning blijkt het bijzonder effectief te zijn om deze informatie in te lezen en de liquiditeitseffecten automatisch door te laten rekenen. Dit levert dan het volgende dashboard op.

Dashboard liquiditeit met bestelllingen

De ingelezen bestellingen worden nu in het dashboard toegevoegd en zijn als groene kolommen zichtbaar gemaakt. De leverdatum wordt nu aangemerkt als de toekomstige factuurdatum. Hierop wordt dan automatisch de betalingstermijn van de klant als uitgangspunt genomen voor de wekelijkse liquiditeitsplanning.

Wij hebben inmiddels met Exact Online, Exact Globe en met AFAS een online-koppeling om deze bestellingen in te lezen. Een goede tweede mogelijkheid is om dit met behulp van Excel-bestanden te downloaden en hier uw liquiditeitsplanning op te baseren. Deze koppeling houdt rekening met de kleinste details. Mocht de bestelling bijvoorbeeld uit meerdere deelleveringen bestaan, dan worden deze als bestelregels ingelezen en worden alle specificaties doorgerekend.

excel-naar-bestellingen

Indien je ook nog werkt met ons Dashboard Managementrapportages, dan heb je een mooie combinatie waarmee je zowel de korte als ook de lange termijn liquiditeitsplanning perfect geautomatiseerd hebt.

bestellingen-overzicht

Mocht je hier nog meer vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.